مهر ۱۴, ۱۳۹۵

WRO Summer

برنامه تابستان آمادگی نهایی برای المپیاد جهانی رباتیک WRO و مسابقات انتخابی ایران برنامه های فردی و گروهی برای تمرین تمرین تحت نظر مربی در اختیار […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۵

WRO Spring

برنامه بهار مباحث مسابقاتی المپیاد جهانی رباتیک WRO ۱۲تا۱۶ ساعت آشنایی با مقررات و مسایل سال ۲۰۱۷ آنالیز تیم های شرکت کننده در مسابقات جهانی و […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۵

WRO winter

برنامه زمستان مباحث مقدماتی برای المپیاد جهانی رباتیک (WRO) در شاخه های Regular & Football دوره ۱) ۲۰ساعت: طراحی و پیاده سازی عملی مکانیکی رباتهای پایه متحرک […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۵

WRO Fall

برنامه پاییز مباحث مقدماتی برای المپیاد جهانی رباتیک (WRO) ۲۰ ساعت Basic Lego Mindstorm EV3 Software نوشتن برنامه به کمک بلوک­های برنامه نویس آشنایی با مکانیزم […]