گروه آموزشی LabVIEW

برای دانلود نرم افزار LabVIEW اینجا را کلیک کنید

روبات مسیریاب

کدام روبات راه خروج را می یابد

مکانیزم برداشتن و گذاشتن اجسام در جایی مشخص.
این مکانیزم در صنعت کاربرد فراوانی دارد.