مقدمه:

پکیج آموزش رباتیک لگو EV3، یک مجموعه کامل برای آموزش و یادگیری رباتیک است و هر آنچه که برای پیاده سازی یک سیستم رباتیک مورد نیاز باشد، در آن فراهم شده است. با انجام پروژه های مختلف توسط این پکیج می­توان روش ساخت، برنامه نویسی و کنترل یک ربات را به صورت کامل فرا گرفت. علاوه بر این، یکی از مهمترین قسمت های ساخت مجموعه رباتیکی، آشنایی با مکانیزم های مختلف برای طراحی و ساخت آن می باشد. برای مثال، در یک ربات نیاز دارید که حرکت دورانی موتورها به حرکت خطی تبدیل شوند و یا با استفاده از حرکت دورانی موتورها یک ربات چهارپا را به حرکت در آورید. با توجه به این نیاز، هدف اصلی این دوره آشنایی با مکانیزم های مختلف برای ساخت یک ربات می باشد.

سرفصل های دوره:

  • آشنایی با مکانیزم های پایه در LEGO EV3 (جعبه دنده ها، مکانیزمهای لینکی، بادامکها)
  • آشنایی، طراحی و نمونه سازی مکانیزم ربات های مکانیکی انسان نما، راه رونده و بازوهای مکانیکی
  • یادگیری طراحی سه بعدی ربات ها با استفاده از نرم افزار LEGO Digital Designer

دستاوردهای خروجی:

  • توانایی ساخت مکانیزم های مختلف رباتیکی
  • توانایی طراحی سه بعدی ربات ها و پیاده سازی ایده های مختلف قبل از ساخت
  • توانایی ساخت ربات به صورت عملی و با بهینه ترین شکل ممکن

بنابراین اگر با مکانیزم های مکانیکی و روش های ساخت آن ها آشنایی ندارید، با شرکت در این دوره خواهید توانست ایده های خود را به صورت عملی پیاده سازی نمایید و آن ها را بهبود ببخشید.