آموزش نرم افزار LabVIEW

آموزش اتصال ربات پایه به ابزار LegoEV3 و راه اندازی آن به کمک نرم افزار LabVIEW
فایل ها صرفا برای اعضای تایید شده قابل نمایش اند. برای اطلاعات بیشتر به ایمیل robo.me@ut.ac.ir پیام ارسال نمایید.