نمایش یک نتیجه

 • دوره مقدماتی LEGO WeDo 2

  3,200,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: دو شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۲

  مدت دوره: پنج هفته هر جلسه به مدت ۲ ساعت

  مدت کل دوره: ۱۰ ساعت

   

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + LabVIEW

  Lego EV3 + LabVIEW

  3,500,000 ریال 2,800,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: سه شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۶.۵ الی ۱۹.۵

  تاریخ شروع کلاس: بهمن ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Basic

  3,900,000 ریال 3,700,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۴

  تاریخ شروع کلاس: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Basic

  3,900,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: یک شنبه

  ساعت برگزاری: ۹ – ۱۳

  تاریخ شروع کلاس:۲۰ تیر

  مدت دوره:

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Basic Level2

  3,000,000 ریال 2,500,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۰ صبح

  تاریخ شروع کلاس: ۱۳ مهر ماه

  مدت دوره: ۴ هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Basic Level3

  3,000,000 ریال 2,500,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۸ الی ۱۰ صبح

  تاریخ شروع کلاس: ۲ آذر ماه

  مدت دوره: ۴ هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Basic Level4

  3,000,000 ریال 2,500,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ صبح

  تاریخ شروع کلاس: ۲۸ دی ماه

  مدت دوره: ۴ هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Basic

  3,900,000 ریال 3,500,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۰-۱۳.۵

  تاریخ شروع کلاس: دی ماه

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Basic

  3,900,000 ریال 3,500,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۴.۵-۱۶

  تاریخ شروع کلاس: دی ماه

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 - WRO

  دوره WRO تابستانه

  4,000,000 ریال 3,500,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: هماهنگ شود

  ساعت برگزاری: هماهنگ شود

  تاریخ شروع کلاس: قبل از ثبت نام هماهنگ کنید

  مدت دوره: ۱۶ ساعت

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • ثبت نام غیر فعال

  دوره مقدماتی Raspberry Pi

  2,750,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: چهار شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۹

  تاریخ شروع کلاس: تیر ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: چهار هفته

  در این دوره، مباحث مقدماتی و راه اندازی بورد های مینی کامپیوتر رزبری پای گفته خواهد شد.

  اطلاعات بیشتر