نمایش یک نتیجه

 • LEGO EV3 + MECHANICAL

  LEGO EV3 + mechanical

  3,700,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۹

  تاریخ شروع کلاس: تیر ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + MECHANICAL

  Mechanical

  4,000,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۳.۵

  تاریخ شروع کلاس: مهر ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + MECHANICAL

  Mechanical

  4,000,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۴.۵ الی ۱۸

  تاریخ شروع کلاس: مهر ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + MECHANICAL

  Mechanical

  4,000,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۳.۵

  تاریخ شروع کلاس: ۲ آذر ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + MECHANICAL

  Mechanical

  4,000,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۴.۵ الی ۱۸

  تاریخ شروع کلاس: ۲ آذر ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO Ev3 + MATLAB

  ثبت نام غیر فعال

  LEGO EV3 + MATLAB Basic

  3,500,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: چهار شنبه

  ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۳

  تاریخ شروع کلاس: تیر ماه ۱۳۹۶

  مدت دوره: یک ماه – دوره مقدماتی متلب مناسب برای کسانی که تازه می خواهند متلب را یاد بگیرند.

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  اطلاعات بیشتر
 • LEGO EV3 + Mindstorms Advanced (یکشنبه ۱۵ الی ۱۹)

  4,000,000 ریال 3,700,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: یک شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۵ الی ۱۹

  تاریخ شروع کلاس: اول مرداد ۱۳۹۶

  مدت دوره: پنج هفته

  در این دوره، مباحث پیشرفته لگو EV3 و برنامه نویسی با نرم افزار اختصاصی آن تدریس می شود.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 + Mindstorms Advanced (شنبه ۱۰ الی ۱۴)

  4,000,000 ریال 3,700,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: شنبه

  ساعت برگزاری: ۱۰ الی ۱۴

  تاریخ شروع کلاس:

  مدت دوره:

  در این دوره مباحث پیشرفته از لگو EV3 و برنامه نویسی با نرم افزار اختصاصی لگو تدریس می شود.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 - WRO

  دوره WRO

  20,500,000 ریال 17,000,000 ریال

  ثبت نام در این دوره برای کسانی ایت که می خواهند دوره کامل ماینداستورم مقدماتی – ماینداستورم پیشرفته – دوره کنترل ربات ها – دوره مکانیک ربات ها – مباحث مسابقاتی المپیاد جهانی رباتیک را یک جا ثبت نام نمایند.

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 - WRO

  دوره کنترل

  4,000,000 ریال 3,800,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره:

  ساعت برگزاری:

  مدت دوره:

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 - WRO

  دوره کنترل ۲

  4,000,000 ریال 3,800,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره:

  ساعت برگزاری:

  مدت دوره:

  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به معرفی دوره و سرفصل های آموزشی کلیک کنید.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 - WRO

  دوره WRO مکانیکال

  4,000,000 ریال

  روزهای برگزاری دوره: پنج شنبه

  ساعت برگزاری: ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

  شروع کلاس: ۲۳ دی ماه ۱۳۹۵

  مدت دوره: پنج هفته

  در این دوره، مبحث مکانیکال از دوره جامع WRO تدریس می شود.

  افزودن به سبد خرید
 • LEGO EV3 - WRO

  دوره WRO مکانیکال و کنترل

  8,000,000 ریال 7,500,000 ریال

  برای افرادی که می خواهد دو دوره مکانیک و کنترل را همزمان ثبت نام کنند. برای ثبت نام در این دوره هماهنگی لازم است.

  در این دوره، مباحث مکانیکال و کنترل از دوره جامع WRO تدریس می شود.

  افزودن به سبد خرید